Kitchen & Household Appliances

ecoupon
$40OFF
$60OFF
$90OFF

Kitchen & Household Appliances

2006(BLUE)

TAKAHI

MINI RICE COOKER

S$45.00
2004(PINK)

TAKAHI

MINI RICE COOKER

S$42.00
1400DP

TAKAHI

STEAMBOAT

S$58.00
1488

TAKAHI

STEAMBOAT

S$69.00
1618

TAKAHI

RICE COOKER

S$48.00
1603

TAKAHI

RICE COOKER

S$38.00
1680

TAKAHI

ELECTRIC THAI BBQ COOKER

S$78.00
2018

TAKAHI

RICE COOKER 1.8 LITRE

S$48.00